ZABYTKI

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ.

Najstarszy kościół w mieście wybudowany około poł. XIV w. W miejscu istniejącego wcześniej kościoła drewnianego. Do 1524r. był katolicki, następnie do 1945 r. ewangelicki. W latach 1949-1959 odprawiano w nim nabożeństwa prawosławne. Od 1960r. ponownie jest kościołem katolickim. Od zachodu korpus posiada trzy przęsła trójnawowe i łączy się z prezbiterium. Od południa odpowiadają im: prawie kwadratowa kruchta i długa zakrystia. Nawę główną z północną zamyka nieregularny wielobok. Elewację północna na całej długości przyziemia zamykają przybudówki: składzik, kruchta i 3 kaplice. W drugim przęśle od zachodu znajduje się empora z XVI w. We wnętrzu zachowało się so pomników nagrobnych z okresu renesansu, manieryzmu i baroku. Z dawnych elementów wnętrza wyróżnia się kilka epitafiów typowych dla mieszczańskiej sztuki, w których malowany obraz jest najważniejszym składnikiem. Najstarsze z poł. XVI w. posiada malowidło "Modlitwa na Górze Oliwnej" pozostałe należą do epoki manieryzmu.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NMP NA STARYM LUBINIE.

Został wzniesiony w miejscu starszej świątyni w 1683 r. Jest skromną budowlą o konstrukcji szkieletowej, wypełnionej zaprawą glinianą. Posiada małą wieżę od zachodu. Świątynia zachowała kształt typowy dla niewielkich zborów protestanckich. Obiekt po remoncie otwarty został w 1984 r.

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. SERCA JEZUSA

Neogotycki obiekt wzniesiony w 1908 r. w miejscu pierwotnej kaplicy p.w. Św. Mikołaja, wzmiankowanej już w 1476 r.


 

 

 

 

 

 

RATUSZ

Pierwotnie był drewniany, a partie ceglane wznoszono stopniowo. Około 1515 r. nastąpiła większa rozbudowa. Do 1757 r. składał się z trzech budynków. Od XVII wieku był tu sąd i archiwum, na piętrze sala cechu i sala zebrań.
Renesansowy ratusz , spalony w 1757 r. odbudowano w 1768 r. Podczas renowacji około 1950 r. większość cech stylowych uległa zatarciu.
W latach 1970-1989 był siedzibą władz miejskich. Obecnie jest siedzibą CUPRUM BANKU S.A.

 

MURY OBRONNE

Powstały w miejscu dawnych wałów ziemnych wzmacniających palisadę. Wybudowano je w przeważającej części w latach 1348-1358 kiedy książę Ludwik I rezydował w zamku lubińskim. Ich wysokość sięga 5-6 m. zaś grubość 1,4-1,5 m. Obronność murów wzmacniały baszty i półbaszty, otwarte od strony miasta. Łącznie było ich 15.
Do chwili obecnej mury miejskie zachowały się w 60%, wśród nich wieża Bramy Głogowskiej, jeden z ważniejszych elementów umocnień obronnych średniowiecznego Lubina.

 

STRONA GŁÓWNA
URZĄD MIEJSKI
MIASTO LUBIN
Inforacje ogólne
Historia
Zabytki
Atrakcje kulturalne
Sport i Rekreacja
Gospodarka
Ekologia
Edukacja
Hotele i Restauracje
Instytucje i Organizacje
Banki i Bankomaty
Lubin w Liczbach
Lubin w Obiektywie
PLAN MIASTA
KSIĘGA GOŚCI
SZUKAJ

   
  Opracowanie: ABBOZZO. Kontakt w sprawch technicznych: webmaster
Copyright 2001 Urząd Miejski w Lubinie